Finn riktig konto

Lurer du på hvilken konto du skal bruke når du fører regnskap? Søk og få svaret her

Forklaring av kontoklasser


Balanse består av Kontoklasse 1 og 2 som er dine eiendeler, gjeld og egenkapital:


  • Kontoklasse 1 – Eiendeler
  • Kontoklasse 2 – Gjeld og egenkapital

Resultat består av Kontoklasse 3 til 8 som er dine inntekter og utgifter:


  • Kontoklasse 3 – Inntekter
  • Kontoklasse 4 – Varekostnader
  • Kontoklasse 5 – Lønn- og personalkostnader
  • Kontoklasse 6 & 7 – Driftskostnader
  • Kontoklasse 8 – Finansinntekter og finanskostnader